ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШАГНАЛД

ТОДОРХОЙЛОХОД

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

  1. Нэр дэвшигчийн анкет  /баталсан анкетийг бүрэн гүйцэт үнэн зөв бөглөж баруун дээд буланд нь зураг наасан байх/
  2. Ажил байдлын тодорхойлолт /тодорхойлж буй байгууллага, хороодын дарга, захирал, эрхлэгчийн гарын үсэг, тамга тэмдэгтэй байх/
  3. Байгууллага хамт олны Хурлын тэмдэглэл / тэмдэглэл хөтөлсөн болон танилцсан албан тушаалтны гарын үсэг, тамга, тэмдэг/
  4. Тодорхойлж байгаа байгууллагын албан бичиг

/Чингэлтэй дүүргийн засаг дарга Н.Батсүмбэрэл танаа/

  1. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

      ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШАГНАЛУУД:  

  • ХҮНДЭТ ТЭМДЭГ
  • ХӨДӨЛМӨРИЙН АЛДАР МЕДАЛЬ
  • ТЭРГҮҮНИЙ СУРАГЧ МЕДАЛЬ
  • ХҮНДЭТ ӨРГӨМЖЛӨЛ
  • БАЯРЫН БИЧИГ