ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ БОЛОН ЗАСАГ ДАРГЫН ШАГНАЛД

ТОДОРХОЙЛОХОД

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

1.Нэр дэвшигчийн анкет /тухайн яамнаас баталсан анкетийг бүрэн гүйцэт үнэн зөв бөглөж баруун дээд буланд нь зураг наасан байх/ 2.Ажил байдлын тодорхойлолт /тодорхойлж буй байгууллага, хороодын дарга, захирал, эрхлэгчийн гарын үсэг, тамга,тэмдэгтэй байх/ 3.Байгууллага хамт олны Хурлын тэмдэглэл /тэмдэглэл хөтөлсөн болон танилцсан албан тушаалтны гарын үсэг, тамга, тэмдэг/ 4.Тодорхойлж байгаа байгууллагын албан бичиг /тус тусд нь/ а/ Чингэлтэй дүүргийн засаг дарга Ж.Эрдэнэбат танаа /Шагналд дэмжих тухай/ б/ Холбогдох яаманд хандсан байх /Шагналд тодорхойлох тухай/   МОНГОЛ УЛСЫН ЦОЛ ХҮРТЭХ, ОДОН МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ӨРГӨН МЭДҮҮЛСЭН ХҮНИЙ АНКЕТ