ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЦОЛ ХҮРТЭЭХ, ОДОН МЕДАЛЬД

ТОДОРХОЙЛОХОД

      БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

  1. Нэр дэвшигчийн анкет /16 асуулга бүхий анкетийг бүрэн гүйцэт, үнэн зөв бөглөж баруун дээд буланд нь зураг наасан байх/
  2. Ажил байдлын тодорхойлолт /тодорхойлж буй байгууллага, хороодын дарга, захирал, эрхлэгчийн гарын үсэг, тамга, тэмдэгтэй байх/
  3. Байгууллага хамт олны Хурлын тэмдэглэл /тэмдэглэл хөтөлсөн болон танилцсан албан тушаалтны гарын үсэг, тамга, тэмдэг/
  4. Тодорхойлж байгаа байгууллагын Албан бичиг
/Чингэлтэй дүүргийн засаг дарга Ж. Эрдэнэбат танаа/
  1. Урьд шагнагдаж байсан Шагналын үнэмлэхний хуулбар /Засгийн газрын шагнал болон төрийн шагналын үнэмлэхний хуулбар/
  2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  МОНГОЛ УЛСЫН ЦОЛ ХҮРТЭХ, ОДОН МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ӨРГӨН МЭДҮҮЛСЭН ХҮНИЙ АНКЕТ