ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР НЭГ.МОНГОЛ УЛСЫН ЦОЛ ХҮРТЭЭХ, ОДОН МЕДАЛЬД ТОДОРХОЙЛОХОД: Бүрдүүлэх татериал:  

1. НЭР ДЭВШИГЧИЙН АНКЕТ /16 асуулга бүхий анкетийг бүрэн гүйцэт, үнэн зөв бөглөж баруун дээд буланд зураг наасан байх/

2. АЖИЛ БАЙДЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ /Тодорхойлж буй байгууллагын дарга, захирал, эрхлэгчийн гарын үсэг, тамга, тэмдэгтэй/

3. Байгууллага хамт олны ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ / тэмдэглэл хөтөлсөн болон танилцсан албан тушаалтны гарын үсэг, тамга, тэмдэг/

4. Тодорхойлж байгаа байгууллагын АЛБАН БИЧИГ / тус тусд нь/ а/ Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга Н.Батсүмбэрэл танаа б/ Чингэлтэй Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд

5. Урьд нь шагнагдаж байсан ШАГНАЛЫН ҮНЭМЛЭХНИЙ ХУУЛБАР / Засгийн газрын шагнал болон төрийн шагналын үнэмлэхний хуулбар/

6. ХҮСЭЛТИЙН МАЯГ / ЗДТГ-ын Шагнал хариуцсан мэргэжилтнээс авах/