ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албанаас 2022 онд Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үүрэг бүхий  үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.4-т заасны дагуу хамтран ажиллах төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодыг урьж байна.

Хамтран ажиллах төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоод материалаа бүрдүүлж, 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ний дотор Энэ дарж татан авч цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

Холбоо барих утас: 70110769

Цахим хаяг: chdhaaa@gmail.com

 

                                                                            ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН  ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

 

Бүрдүүлэх материал:

1.Хамтран ажиллах тухай хүсэлт (албан бичигт үнэлгээний хороонд орох гишүүний нэр, тус ТББ-д ямар ажил эрхэлдгийг тодорхой дурдсан байх, гэрээ болон хамтран ажиллах тухай албан бичгийг тус ТББ-ыг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдээс баталгаажуулж ирүүлсэн байх) *

3.Хуулийн этгээдийн танилцуулга, хуулийн этгээдийн регистрын дугаар

4.Хамтран ажиллах гэрээ (гэрээний он, сар, өдрийг тухайн өдрөөр бичсэн байх) 

5. Төлөөлөлийн гишүүдийн мэдээлэлийг дараах хүснэгтээр ирүүлнэ үү.

 

Гадаад хэлний мэдлэг

ТББ-ын мэдээлэл

               Боловсрол

Д/Д

Эцэг/эх/-ийн нэр

Нэр

Хүйс

Цахим хаяг

Холбоо барих утас

Гадаад хэл

Чадвар /Онц сайн, сайн, дунд, анхан шат/

ТББ-ын нэр

Үйл ажиллагааны код, чиглэл

Байгууллагын хаяг

Албан тушаал

Зэрэг /Бакалавр, Магистр, Доктор г.м/

Мэргэжил

Мэргэжлээрээ ажилласан жил

 

Иван

Жанболат

Эр

bumsut1122@gmail.com

91911593

орос

сайн

Мэдлэгийн хотхон НҮТББ

94990

ЧД 5-р хороо Оронж плаза 609 тоот

дэд захирал

Баклавр

багш

20