ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЦАГДААГИЙН 1 ДУГААР ХЭЛТЭС

КАМЕРЫН ХЯНАЛТЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ АВАХ

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  1. Гадна обьекгын зураг
  2. Камерын хяналтын зураг /дэлгэцэнд харагдах байдал/
  3. Хүсэлт/албан тоот

 

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

эрүүгийн ахлах мөрдөгч цагдаагийн хошууч Б.Цогоо 90090019

 

ГЭМТ ХЭРГИЙН ТАЛААР ГОМДОЛ ГАРГАХ

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Цагдаагийн байгууллагад ямар учраас хандаж байгаа тухай өргөдөл гомдол. Өргөдөлд тавигдах шаардлага: Гомдлын товч утга, хэрэг, зөрчил хэзээ, хаана, хэрхэн, яаж үйлдэгдсэнийгтовч тодорхой бичих, гомдол гаргагчийн РД, Хаяг, холбоо барих утасны дугаар, бичих, холбоо мэдээллийн хэрэгслээр өгч болно.

 

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга

 

Мөрдөн байцаах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч

1. Б.Ганбаяр

 

2. Б.Алтангадас

1.94494455

 

2.88104031

 

ЗӨРЧЛИЙН ТАЛААР ГОМДОЛ МЭДЭЭЛЭЛ

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Цагдаагийн байгууллагад ямар учраас хандаж байгаа тухай өргөдөл гомдол. Өргөдөлд тавигдах шаардлага: Гомдлын товч утга, хэрэг, зөрчил хэзээ, хаана, хэрхэн, яаж үйлдэгдсэнийг товч тодорхой бичих, гомдол гаргагчийн РД, Хаяг, холбоо барих утасны дугаар, бичих, холбоо мэдээллийн хэрэгслээр өгч болно.

 

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Хэрэг бүртгэх тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Б.Цэнгэл 91070100,

 

ГАЛТ ЗЭВСГИЙН БҮРТГЭЛ ТООЛЛОГОНД ХАМРАГДАХ, ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН ХИЙЛГЭХ

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

галт зэвсэг эзэмшигчийн гэрчилгээ, худалдах, худалдан авах гэрээ, татвар төлсөн байх. Шаардлагатай тохиолдолд галт зэвсгийг авчрах

 

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

 

Ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч Ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч 99102688