СОЁЛЫН ТӨВ

 

 ДУУНЫ СУРГАЛТ

 

 ДУУНЫ СУРГАЛТ

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Иргэний үнэмлэх

Төрсний гэрчилгээний хуулбар.

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Дууны багш: Д.Байгалмаа 99819411

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Иргэний үнэмлэх

Төрсний гэрчилгээний хуулбар.

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Дууны багш: Д.Байгалмаа 99819411

 БҮЖГИЙН СУРГАЛТ

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Иргэний үнэмлэх

Төрсний гэрчилгээний хуулбар.

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Зохион

 

байгуулагч

Т.Ариунзаяа 8902525

 МОРИН ХУУРЫН СУРГАЛТ

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Иргэний үнэмлэх

Төрсний гэрчилгээний хуулбар.

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Хөгжмийн

 

багш:

И.Тэрбиш 80003312

 ХӨӨМЭЙН СУРГАЛТ

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Иргэний үнэмлэх

Төрсний гэрчилгээний хуулбар.

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Хөгжмийн

 

багш:

И.Тэрбиш 80003312