Иргэдтэй уулзах хуваарь

Иргэдтэй уулзах  хувиар   08:00-17:00  101 тоот өрөөнд  хүлээн авна.

Нямсүрэн

ДУЛАМСҮРЭН

 

 

-Байгууллагын нэр

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

-Нэгжийн нэр

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

-Албан тушаалын нэр

Иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн

-Утас                                                 77771992  101

-Ажлын цахим шуудан                 nduuyana@gmail.com