Төрийн албаны зөвлөлөөс Чингэлтэй дүүргийн 1-24 дүгээр хорооны дараах албан тушаалын сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтыг зарлаад байна.

Д/д

Дотоод нэгж

Албан тушаалын нэр

Ангилал, зэрэглэл

1

6 дугаар хороо

Нийгмийн ажилтан

ТЗ-9

2

9 дүгээр хороо

Нийгмийн ажилтан

ТЗ-9

3

10 дугаар хороо

Нийгмийн ажилтан

ТЗ-9

4

11 дүгээр хороо

Нийгмийн ажилтан

ТЗ-9

5

17 дугаар хороо

Нийгмийн ажилтан

ТЗ-9

6

20 дугаар хороо

Нийгмийн ажилтан

ТЗ-9

7

21 дүгээр хороо

Нийгмийн ажилтан

ТЗ-9

8

22 дугаар хороо

Нийгмийн ажилтан

ТЗ-9

9

23 дугаар хороо

Нийгмийн ажилтан

ТЗ-9

10

12 дугаар хороо

Зохион байгуулагч

ТЗ-9

Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтэй иргэд 2024 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл доорх линкээр бүртгүүлнэ үү.

 

https://hh.csc.gov.mn/view/139ffc14-d925-4fc1-96b1-bab093e9d941