"ӨВЛӨХ ЭРХИЙН ХАРИЛЦААНД ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГААС ОЛГОДОГ ТОДОРХОЙЛОЛТ БИЧИХ АРГА ЗҮЙ" СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
 
Хууль ёсны буюу гэрээслэлээр өвлөх эрх зүйн харилцааны ойлголт, өвлүүлэгчийн үүрэг, хариуцлага, өвлөгдөх эд хөрөнгө, эрхийн гэрчилгээний хүсэлтийг баталгаажуулах талаар тухайн шатны Засаг даргаас бүрэн эрхийнхээ хүрээнд холбогдох хууль, тогтоомжинд нийцүүлэн “Өвлөх эрхийн талаарх тодорхойлолт бичих арга зүй” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа.
 
Сургалтыг Нийслэлийн тойргийн Нотариатч Х.Цогзолмаа болон Хууль, эрх зүйн хэлтэс хамтран зохион байгуулав.
 
Сургалтад 1-24 дүгээр хороодын Засаг дарга болон Зохион байгуулагч нар хамрагдан санал, хүсэлтээ солилцлов.
viber image 2022 10 10 09 14 47 136 viber image 2022 10 10 09 14 46 126 viber image 2022 10 10 09 14 44 982 viber image 2022 10 10 09 14 43 976