“ЕРДӨӨ 90 МИНУТ” БҮХ НИЙТИЙН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНД ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦОХЫГ ИРГЭД ТА БҮХЭНД УРИАЛЖ БАЙНА
 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн А/01 дүгээр тушаалаар баталсан хуваарийн дагуу нийслэлийн хэмжээнд 2023 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 11 цагаас нийтийн их цэвэрлэгээг эхлүүлж, “ЕРДӨӨ 90 МИНУТ”-ын хугацаанд буюу 12:30 минут хүртэл нэгэн зэрэг зохион байгуулах гэж байна.
 
Бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны 72 байгууллагын 2186 ажилтан, албан хаагч оролцоно.
 
Хог хаягдлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.10 дах заалтын хүрээнд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд орчны 50 метрийн хог хаягдал, цас, мөсийг хариуцан цэвэрлэх үүргийн хүрээнд оролцох, мөн нийслэлийн иргэд та бүхнийг нийгмийн хариуцлагын хүрээнд өөрсдийн санал санаачилгаар цэвэрлэгээнд оролцохыг уриалж байна.
 
325273023 875260893626577 5988622138681430663 n