ХОГ ХАЯГДЛЫН ХУРААМЖИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХТОЙ ХОЛБООТОЙ САНАЛ АСУУЛГАД ОРОЛЦОНО УУ
Чингэлтэй дүүргийн иргэн, айл өрхийн хог хаягдлын хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоохтой холбогдуулан Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэгт заасны дагуу санал авахаар төслийг байршуулж байна.
Чингэлтэй дүүргийн иргэд та бүхэн доорх холбоосоор орж санал, асуулгад идэвхтэй хамрагдана уу.