Засаг даргын Тамгын газар
Д/д Албан тушаал Овог, Нэр Утасны дугаар
2 Засаг даргын орлогч Д.Отгонбаатар 99118949
3 Засаг даргын Тамгын газрын дарга П.Баянбаатар 99081694
4 Засаг даргын орон тооны зөвлөх Ч.Болормаа 99747070
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс
5 Хэлтсийн дарга Л.Баярмаа 88043464
6 Захиргааны зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Т.Түвшинжаргал 89110920
7 Хүний нөөц, ёс зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Нандин-Од 95779536
8 Гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн Э.Мөнхтуяа 99946785
9 Засаг даргын зөвлөлийн хурал, шагналын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Х.Туяа 99008382
10 Иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн Г.Ганчимэг 95966553
11 Хороо хариуцсан мэргэжилтэн Н.Дуламсүрэн 88051435
12 Хороо хариуцсан мэргэжилтэн Д.Пүрэвсүрэн 89072024
14 Засаг даргын туслах Б.Төрболд 80293940
15 Бичиг хэргийн эрхлэгч Т.Соёл-Эрдэнэ 80040413
Архивын тасаг
16 Тасгын дарга Д.Аззаяа 99153700
17 Албан хэрэг хөтлөлт түүний зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Д.Батчимэг 89892855
18 Зааварлагч, Арга зүйч Т.Баасанжав 89984980
19 Архивч З.Баярцэцэг 99655502
Аж ахуйн тасаг
20 Тасгын дарга Б.Мөнх-Ирээдүй 99104005
21 Ахлах нягтлан бодогч О.Дамбасүрэн 88088354
22 Өмчийн нягтлан бодогч Г.Түвшинтөр 88899979
23 Хөрөнгө оруулалт сангийн нягтлан бодогч А.Билимгүл 99422119
24 Нярав О.Чулуунцэцэг 99896363
25 Эмч Ч.Намжилжав 99162564
Хэвлэл мэдээлэл, Олон нийттэй харилцах тасаг
26 Тасгын дарга О.Урантогос 91113191
27 Мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн Г.Жаргалмаа 86021029
28 Дотоод сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Баярцог 91119947
29 Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн О.Ундрам 95970010
30 Засаг даргын хэвлэлийн төлөөлөгч Ч.Бадамцэрэн 91179229
Санхүү, Төрийн сангийн хэлтэс
31 Хэлтсийн дарга Б.Нацагдорж 99065170
32 Ерөнхий нягтлан бодогч Б.Цэндцэсэн 99043925
33 Төвийн ахлах мэргэжилтэн Б.Даваадолгор 99152685
34 Орлогын эдийн засагч У.Саранзаяа 88066316
35 Бүртгэлийн мэргэжилтэн Ц.Цэнд-Аюуш 99143448
36 Сургалт, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Цагаанхүү 99137615
37 Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн Ү.Одонбилэг 88010937
38 Орон нутгын өмч хариуцсан мэргэжилтэн Б.Гүнсэлмаа 88036328
39 Банкны төлбөр тооцоо хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Б.Оюун 99072829
40 Банкны төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн Б.Сарангэрэл 88081740
41 Банкны төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн Б.Туяа 99819410
42 Банкны төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн М.Гантулга 99051477
Хууль, Эрх зүйн хэлтэс
43 Хэлтсийн дарга Г.Хурцбаяр 99074583
44 Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн Г.Гантуяа 88046160
45 Эрх зүйн маргаан шийдвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Солонго 99152709
46 Гэрээний мэргэжилтэн Э.Лхамжав 95920047
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс
47 Хэлтсийн дарга Н.Наранзул 99812915
48 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн Г.Гоомарал 99003539
49 Дотоод хяналт-шижилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Н.Энхгэрэл  88788750
Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлагын хэлтэс
50 Хэлтсийн дарга М.Навчаа  91919744
51 Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийгэм эдийн засгийн үндсэн чиглэлийн төлөвлөлт,
хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн
З.Зулгэрэл 99999352
52 Орон нутгийн хөгжил, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, төсөл, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн Д.Долгормаа 99850290
Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс
53 Хэлтсийн дарга Ж.Бадамцэцэг 86619944
54 Гэр бүл, хүүхэд залуучууд хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн Г.Ижилмаа 91817191
55 Боловсрол, хүүхдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Г.Батцэнгэл 91020604
56 Эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн О.Цэрэнгомбо 90114793
57 Соёл урлаг, гэр бүл, залуучуудын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Түмэнбаяр 99165641
Тохижилт, Нийтийн аж ахуйн хэлтэс
58 Хэлтсийн дарга Б.Саруул-Од 88092180
59 Тохижилт, байгаль орчин, ногоон байгууламж хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн Х.Энхбат 99171883
60 Гэрэлтүүлэг, рекламын байгууламж, СӨХ хариуцсан мэргэжилтэн Г.Отгонтөгс 88014979
63
Э.Мөнгөнсүх 99078214
Агаар, орчны бохирдолтой тэмцэх тасаг
62 Тасгийн дарга Б.Буянчимэг 88324295
63 Агаар, орчны бохирдол хариуцсан мэргэжилтэн Б.Эрдэнэбаяр 90114540
Хүнс, Худалдаа, Үйлчилгээний хэлтэс
64 Хэлтсийн дарга Д.Булган 99115677
65 Үйлдвэрлэл, инноваци хариуцсан мэргэжилтэн О.Мөнх-Эрдэнэ 91116458
66 Хоол үйлдвэрлэл, зочид буудал хариуцсан мэргэжилтэн С.Намуунзаяа 99481044
67 Хүнс, худалдаа хариуцсан мэргэжилтэн Б.Амирлан 99849910
68 Ахуйн үйлчилгээ, хөдөө аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Г.Нямсүрэн 99707266
69 Авто засвар үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Н.Гэрэлтунгалаг 88029264
Цэргийн штаб
70 Тоо бүртгэлийн офицер Б.Цэдэн 88026575
71 Төлөвлөлт, сургалтын офицер Г.Билгүүнбаатар 88033453
72 Мэдээллийн аюулгүй байдлын офицер Д.Оюунчимэг 99066776
73 Дайчилгааны офицер Э.Амарбат 77771992
74 Шуурхай бүлгийн ахлагч-жолооч С.Цэндзэсэм 99234008
75 Штабын дарга Н.Энхбат 96061970

 

1-24 Хороо
1 Хороо
Д/д Албан тушаал Овог, Нэр Утасны дугаар
1 Засаг дарга Б.Дэлгэрбат 99192774
2 Зохион байгуулагч Г.Соёлмандах 99169120
2 хороо
3 Засаг дарга Ч.Буянтогтох 96049229
4 Зохион байгуулагч М.Энхбилэг 99221098
3 хороо
5 Засаг дарга Б.Солонго 88182868
6 Зохион байгуулагч Х.Даваадорж 96091069
4 хороо
7 Засаг дарга Б.Батцэцэг 90730202
8 Зохион байгуулагч С.Уранчимэг 88132146
5 хороо
9 Засаг дарга Г.Анхбаяр 99193331
10 Зохион байгуулагч Б.Оюунчимэг 95122841
6 хороо
11 Засаг дарга Э.Ачбаяр 99955201
12 Зохион байгуулагч М.Далайсүрэн 99708458
7 хороо
13 Засаг дарга Б.Ерөө 88084448
14 Зохион байгуулагч С.Нямжаргал 89003010
8 хороо
15 Засаг дарга Л.Баярсайхан 99792308
16 Зохион байгуулагч Г.Түмэнбаяр 91002018
9 хороо
17 Засаг дарга С.Уянгазул 99079172
18 Зохион байгуулагч Х.Жавзанпагма 89226767
10 хороо
19 Засаг дарга Ц.Амаржаргал  99083052
11 хороо
20 Засаг дарга Д.Уянга 99062779
21 Зохион байгуулагч Б.Ариунжаргал 99938526
12 хороо
22 Засаг дарга Р.Ганболд 99080005
23 Зохион байгуулагч Л.Болортуяа 88099866
13 хороо
24 Засаг дарга Г.Энхтөгс 99069587
25 Зохион байгуулагч Ч.Ариунсүрэн 89089989
14 хороо
26 Засаг дарга Б.Лхамгэрэл 88330188
27 Зохион байгуулагч Х.Оюунбаяр 98986464
15 хороо
28 Засаг дарга Ж.Булганцэцэг 99044327
29 Зохион байгуулагч М.Гантуяа 99078603
16 хороо
30 Засаг дарга Н.Сэргэлэн 90100686
31 Зохион байгуулагч Ч.Отгонсувд 80092783
17 хороо
32 Засаг дарга В.Хүрэлбаатар 99050303
33 Зохион байгуулагч М.Мөнхчимэг 85050016
18 хороо
34 Засаг дарга Л.Бат-Оргил 98715040
35 Зохион байгуулагч Т.Балдрах 92900901
19 хороо
36 Засаг дарга Л.Цэеэрэгзэн 88111557
37 Зохион байгуулагч Ч.Энхболд 96011200
20 хороо
38 Засаг дарга З.Очирбат 89005699
39 Зохион байгуулагч Н.Энхмаа 89005699
24 хороо
40 Засаг дарга Э.Бадрал 99099581
41 Зохион байгуулагч Б.Өнөржаргал 88007151