“АМЬДРАХ ОРЧНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН СУДАЛГАА”-Г МОНГОЛ УЛСАД АНХ УДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛНА


Судалгааны зорилго:

Иргэдийн амьдрах орчин, аюулгүй байдал, гэмт хэрэгт өртөх эрсдэлийг судлах
Монгол хүний амьдралын чанарт гарч буй өөрчлөлт, хүчин зүйлсийг судлах
Бодлого, хөтөлбөр боловсруулах, үнэлэхэд суурь мэдээлэл болгон ашиглах


Мэдээлэл цуглуулалт: 2023 оны 9-р сарын 1-ээс 2023 оны 11-р сарын 10 хүртэл

Хамрагдах өрх: 8000


Иргэд та бүхнийг “Амьдрах орчны аюулгүй байдлын судалгаа”-нд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.
#ҮндэснийСтатистикийнХороо | #Статистик | #NSO | #Statistics | #ҮСХ

viber image 2023 09 05 09 19 12 885