ДҮҮРГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨВ

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорхи холбоосоор авах боломжтой 

Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн газрын барилгын ажлын зураг төсөв (tender.gov.mn)

цагдаа

Page 1 of 2