Нийслэл Улаанбаатар хотынхоо хоймор болсон дүүргийн хувьд хотын хөгжилд иргэдтэйгээ хамтран оролцож, иргэнээ дээдэлсэн

"ИРГЭД НЬ ЖАРГАЛТАЙ ИРЭЭДҮЙ НЬ ГЭРЭЛТЭЙ"  дүүрэг болох.