ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Бүтээлч, оюунлаг, эрүүл иргэнтэй, амар тайван, аюулгүй орчинтой, ногоон хөгжлийг эрхэмлэсэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлсэн, зохистой хөдөлмөрийг дэмжсэн, хариуцлагатай, цахим систем, ухаалаг менежментийг хэрэгжүүлсэн ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ БҮХИЙ ДҮҮРЭГ болно.

АЛСЫН ХАРАА:

АМЬДРАХАД ТААТАЙ, ХҮН ТӨВТЭЙ, БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ЭЭЛТЭЙ, ЗӨВ ТӨЛӨВЛӨЛТТЭЙ, УХААЛАГ ЗАСАГЛАЛТАЙ ДҮҮРЭГ БОЛОХ

chingeltei 3