Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх “Худалдаа үйлчилгээ зохицуулах Зөвлөл”-ийн шийдвэрийн дагуу улирлын чанартай үйлчилгээ эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагууд “Тусгаар тогтнолын талбай”-г угааж цэвэрлэгээ хийж ажиллалаа.

1

4

5

6

7

8