АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
 
Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Архивын хэлтсээс “Архив, албан хэрэг хөтлөлт, Edoc нэгдсэн системийн ашиглалт, анхаарах асуудлууд” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.
Сургалтад архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд дүүргийн 1-24 хороо, Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба, сургууль, цэцэрлэгийн Архив, бичиг хэрэг хариуцсан албан хаагчдыг мэргэжил арга зүйн зөвлөмж өгч санал солилцлоо.
333921611 708032600971083 4430763213393795322 n
334096181 223974896692897 548088004032982921 n