ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТ БОЛЛОО
 
Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас дэргэдэх хэлтэс, албад, хороодын удирдлага, албан хаагчдад зориулсан сургалтыг зохион байгууллаа.
 
Сургалтаар гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, тайлан бичих, удирдах ажилтны сэтгэл зүй ба бүтээмж, албан хэрэг хөтлөлтөд анхаарах шаардлагатай асуудлаар албан хаагчдад мэдээлэл өглөө.
Уг сургалтыг Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх газрын Засгийн газрын референт С.Нямбаяр, “NPC&Mandal” ХХК-ын Байгууллагын сэтгэл зүйч Ц.Энхжаргал нар удирдан явууллаа.
DSC 8534
DSC 8541