Нийслэлийн Засаг даргын А/461 дүгээр захирамж, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын А/123 дугаар тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг "Шилдэг хороо-Хэсгийн ахлагч нарын шилдэг баг" шалгаруулах болзолт уралдааны хүрээнд Нийслэлийн 9 дүүргийн 34 хороодод зөвлөн туслах, харилцан туршлага солилцох чиглэлээр ажиллаж байна. Ажлын хэсэг өнөөдөр Сонгинохайрхан дүүргийн 10, 25, 42, 36, 1, 17, 7 дугаар хороодын албан хаагчидтай уулзаж харилцан туршлага солилцлоо.

1

2

3