Чингэлтэй дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад үр бүтээлтэй ажиллаж буй багш, ажилтан, албан хаагчдыг дүүргийн Засаг даргын шагнал “Хөдөлмөрийн алдар”, “Хүндэт тэмдэг”-ээр өнөөдөр шагналаа. Шагналыг Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга П.Баянбаатар, Боловсролын хэлтсийн дарга А.Очир нар гардуулан өгч цаашдын ажил үйлсэд нь амжилт хүсэв.

19

31

16

17

18

29

30

38

39

46

47

52

53

66

67

68