БШУЯ-ны 2022 оны тавдугаар сарын 12-ны өдрийн А/170 дугаар тушаалыг үндэслэн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын хувьсах зардлын төсвийн шинэчлэлийн хүрээнд дүүргийн 155 дугаар цэцэрлэг шинэ тоглоом авлаа. Тухайлбал, сургалтын тоног төхөөрөмж, хэрэглэгдэхүүний нөхөн хангалтын зардлыг хуваарилах санхүүжилтээр 3.5 сая төгрөгийн тоглоом хэрэглэгдэхүүн авч, хүүхдийн тоглонгоо суралцах боломжийг нэмэгдүүллээ.

2

3

6