6

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвтэй хамтран угаарын хийн архаг хордлогын үеийн тусламж үйлчилгээ, ялган оношлох, олныг хамарсан гамшиг ослын үед эмнэлгийн тусламжийг зохион байгуулах мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэх зорилгоор “Химийн бодис, нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн хордлогын үеийн тусламж үйлчилгээ” сэдэвт сургалтыг дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч, сувилагч, хороодын Засаг дарга, хэсгийн ахлагч нарт 2023 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр зохион байгууллаа.

2

3

4

7

5