10

Чингэлтэй дүүргээс Япон улсын Эрүүл хотуудыг дэмжигч ашгийн бус байгууллага болон Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж буй шүдний эрүүл ахуйн тогтолцоог нэвтрүүлэх төслийн багийн бүрэлдэхүүн дүүрэгт айлчлал хийж буй.

1

3

н

Энэхүү айлчлалынхаа хүрээнд 2023 оны есдүгээр сарын 17-ноос 22-ны хооронд дүүргийн Ерөнхий боловсролын 37, 50 дугаар сургуульд үзлэг  хийж, төслийн явц, үр дүнтэй танилцаж байгаа бөгөөд үүнийхээ дараа цаашдын төлөвлөлтөө хийх юм.

ж

ш

ф

Мөн энэ үеэр дээрх сургуулиудын Эрүүл мэндийн зөвлөлийн гишүүд, багш нарт Шүдний эрүүл ахуйч мэргэжлийн онцлог, ажлын талаар танилцуулж, амны хөндийн эрүүл ахуйн сэдвээр сургалт явуулсан байна.

2

4

5

7

8

г

х

ц

э