Хууль сурталчлах ажлын хүрээнд Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газраас дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран 1-24 дүгээр хороодоос Улсын бүртгэлийн нэгдсэн системээс санамсаргүй түүврийн аргаар сонгогдсон шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчөөр сонгогдсон иргэдэд сургалт зохион байгуулав.

Сургалтыг шүүхийн Үйлчилгээний хэлтсийн дарга Н.Амаржаргал, Хэргийн хөдөлгөөн хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Оюун-Эрдэнэ нар удирдан явуулав.

viber image 2023 11 01 14 30 33 381

viber image 2023 11 01 14 30 35 880

viber image 2023 11 01 14 30 37 189

viber image 2023 11 01 14 30 38 604

viber image 2023 11 01 14 30 40 872

viber image 2023 11 01 14 30 42 304

viber image 2023 11 01 14 30 43 565