Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 62 дугаар тогтоол болон Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны А1030 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх 2023-2024 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас гэр хорооллын айл өрхөд угаарын хийн хордлогоос урьдчилан сэргийлэх, шахмал түлш хэрэглэх болон учирч болох аливаа эрсдэлээс өөрсдийгөө болон гэр бүлээ хэрхэн хамгаалах талаарх заавар, зөвлөмжийг танилцуулан нийт 9893 айл өрхөд мэдээллийг хүргэн ажиллалаа.

viber image 2023 11 02 13 58 22 658

viber image 2023 11 02 13 58 41 814

viber image 2023 11 02 13 59 00 395