Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэлтсийн дарга нарын шуурхай хурал боллоо. Хуралдааныг дүүргийн Засаг даргын орлогч Л.Цэеэрэгзэн, Засаг даргын Тамгын газрын дарга П.Баянбаатар нар удирдан явуулж, хэлтсийн дарга нарт ажлын үүрэг чиглэл өглөө.
 
Өнгөрсөн долоо хоногт өгсөн үүрэг даалгавруудын биелэлтыг хангаж ажиллах, байгууллага, албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, албан бичиг, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд анхаарч ажиллах зэрэг үүрэг даалгаврыг өглөө.
 
Мөн зам талбайн халтиргаа гулгаанаас сэргийлэх үүднээс цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах, хариуцсан хороод, хэсгүүдэд хяналт тавьж ажиллахыг даалгалаа. 
viber image 2023 11 06 08 47 23 371
viber image 2023 11 06 08 47 24 601
viber image 2023 11 06 08 47 15 702
viber image 2023 11 06 08 47 17 553
viber image 2023 11 06 08 47 18 741
viber image 2023 11 06 08 47 20 032
viber image 2023 11 06 08 47 21 081
viber image 2023 11 06 08 47 22 222