Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга Н.Батсүмбэрэл байгууллагадаа үр бүтээлтэй, тогтвор суурьшилтай, өндөр бүтээмжтэй ажиллаж байгаа багш ажилчдад “Хүний нөөц, нийгмийн баталгаа 2024” арга хэмжээний хүрээнд нийгмийн баталгааг хангах, амьдрах нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор орон байрны дэмжлэгт хамруулж, батламжийг гардууллаа.

Чингэлтэй дүүргийн зүгээс сургуулийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, тэгш хамрах сургах нөхцөлийг бүрдүүлэх, сургалтын чанарыг ахиулах, хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд онцгой анхаарч, хөрөнгө оруулалтын ажлыг түлхүү хийж байна.

Тухайлбал дүүргийн бүх цэцэрлэгүүдэд олон улсын хөтөлбөр хэрэгжиж бүх цэцэрлэгийг зөөлөн эдлэлээр бүрэн хангалаа.  

Энэ хичээлийн жилд Чингэлтэй дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуульд 30301 сурагч, сургуулийн өмнөх боловсролд 10265 хүүхэд сурч хүмүүжиж байна. Эдгээр хүүхдүүдэд боловсрол олгохоор 1877 багш ажилчид боловсролын салбарт ажиллаж байна. Багш ажилчдын нийгмийн баталгааг хангах, ажиллах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд дүүргийн удирдлагууд анхаарч ажиллаж байна.

viber image 2023 11 29 09 25 32 827

viber image 2023 11 28 14 27 39 388

viber image 2023 11 28 14 27 41 529

viber image 2023 11 28 14 27 40 467

viber image 2023 11 28 14 27 42 610

viber image 2023 11 28 14 27 43 770

viber image 2023 11 28 14 27 44 809

viber image 2023 11 28 14 27 45 892

viber image 2023 11 28 14 27 48 407

viber image 2023 11 28 14 27 49 547

viber image 2023 11 28 14 27 50 606

viber image 2023 11 28 14 27 51 660

viber image 2023 11 28 14 27 53 055