Дүүргийн нутаг дэвсгэрт авто үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй иргэд, аж ахуй нэгжүүдэд сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтаар Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа “Авто тээврийн тухай хууль” болон дүрэм журам, стандартууд болон авто тээврийн салбарын хог хаягдлыг бууруулах менежментийг сайжруулах, хог хаягдлын талаарх боловсролыг дээшлүүлэх, хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг таниулах зорилготой юм.

Өнөөдрийн сургалтад нийслэлийн Нийтийн тээврийн газрын Ачаа тээвэр, логистикийн хэлтсийн дарга Э.Нямсан, дүүргийн Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга Д.Булган, Монголын хог хаягдлыг дахин боловсруулах үндэсний холбооны дэд тэргүүн, доктор Г.Чинзориг, Шинжлэх ухааны академи, хими, химийн технологийн хүрээлэнгийн багш Л.Жаргалсайхан нар оролцлоо.

viber image 2023 11 08 14 43 52 063

viber image 2023 11 08 14 43 42 905

viber image 2023 11 08 14 43 49 335

viber image 2023 11 08 14 43 42 905