Монгол улсын Хууль, зүйн дотоод хэргийн яамнаас 2024 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 14.00 цагт Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын соёлын төвийн хурлын танхимд Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга буюу “Нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн менежментийн тухай хууль” -ийн төслийг иргэд, олон нийтэд танилцуулах хэлэлцүүлэгт та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн менежментийн тухай хуулийн төсөл, товч танилцуулга, үзэл баримтлал, дагалдах хуулиудыг Монгол улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны https://mojha.gov.mn/content/65f10aaba9d9c480dac6ad78 танилцана уу.