АЛБАН ХААГЧИД АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА
 
Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, албадын дарга нар болон хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах эрх бүхий албан тушаалтнууд өнөөдөр сургалтад хамрагдлаа.
Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулж буй уг сургалт цахим хэлбэрээр явагдсан бөгөөд албан тушаалтнууд 2022 оны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ хэрхэн зөв гаргах талаар сургалтаар мэдээлэл хүргэлээ.
viber image 2023 01 12 10 06 34 931
viber image 2023 01 12 10 06 40 788
viber image 2023 01 12 10 06 41 886