11

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Чингэлтэй дүүргийн Залуучуудын холбооноос санаачлан “Шинэ сэргэлт Чингэлтэй” залуучуудыг дэмжих хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажиллалаа.

1

2

6

10

8

3

7

9

4

5

Чингэлтэй дүүргийн залуучуудыг хөгжүүлэх, идэвхжүүлэх харилцан суралцах, өөрсдөө бүтээн байгуулах боломж олгох, нийслэл, дүүргийн бодлого шийдвэрт залуучуудын санаа бодлыг тусгах, оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор дүүргийн 16-40 орчим насны залуучуудыг хамруулсан тус хөтөлбөр амжилттай өндөрлөлөө.