Монголын газрын тос боловсруулах үйлдвэр төрийн өмчит ХХК-н Хүний нөөцийн хэлтсийн дарга, ахлах хуульч Х.Оюунцэцэг нь Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар болон Засаг даргын дэргэдэх харьяа хэлтэс, албадын дарга нарт "Үр дүнд суурилсан захиргаа, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ шийдвэр гаргах үйл явцад нөлөөлөх нь" сэдэвт сургалтыг орж, мэдлэг мэдээллээ хуваалцав.

viber image 2023 11 29 15 56 28 609

viber image 2023 11 29 15 56 19 639

viber image 2023 11 29 15 56 21 645

viber image 2023 11 29 15 56 22 469

viber image 2023 11 29 15 56 23 321

viber image 2023 11 29 15 56 24 093

viber image 2023 11 29 15 56 25 136

viber image 2023 11 29 15 56 26 900