Б.Пүрэвбаатар: Тас харанхуйд ажилдаа яваад хотоо цэвэрлэх бадрангуй, бахархмаар шүү дээ, ТҮК-д ажилладаг хүмүүсийг ядарсан амьтад гэж хардаг ч догь хүмүүс ч байдаг юм шүү Б.Пүрэвбаатар: Тас харанхуйд ажилдаа яваад хотоо цэвэрлэх бадрангуй, бахархмаар шүү дээ, ТҮК-д ажилладаг хүмүүсийг ядарсан амьтад гэж хардаг ч догь хүмүүс ч байдаг юм шүү

Б.Пүрэвбаатар: Тас харанхуйд ажилдаа яваад хотоо цэвэрлэх бадрангуй, бахархмаар шүү дээ, ТҮК-д ажилладаг хүмүүсийг ядарсан амьтад гэж хардаг ч догь хүмүүс ч байдаг юм шүү