Чингэлтэй дүүргийн 293 дугаар цэцэрлэг олон улсын Монтессори арга зүйн “Амьдрах ухаан” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд сургалтын 306 хичээлийн хэрэглэгдэхүүний үзэсгэлэнг гаргаж, дүүргийн 11 цэцэрлэгийн 45 багш, 118 эцэг, эхчүүдийг хамруулж, туршлага солилцох үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.

14

13

15

12