Дүүргийн 1-24 дүгээр хороодын Нийгмийн ажилтнуудын шуурхай хурлыг өнөөдөр зохион байгуулав.

01

Хурлыг Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга Л.Баярмаа удирдан явуулж, цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл өгч, холбогдох үүрэг даалгаврыг өгөв.

04

02

Мөн дүүргийн Засаг даргын Орон тооны бус зөвлөх, Ахмадын хорооны дарга П.Төвсанаа “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, харилцаа хандлага” сэдвээр сургалт, мэдээлэл хийлээ.

05

06