Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 65 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журам” бусад холбогдох хууль, тогтоол, журмын дагуу Засаг даргын Тамгын газрын байрны подвалийн давхарт байрлалтай 127м2 албан тасалгааг Чингэлтэй дүүргийн “Тохижилт үйлчилгээ” ХХК-т түрээслүүлдэг.

Түрээсийн гэрээг журмын дагуу Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газартай гурвалсан гэрээ байгуулсан.

Гэрээний дагуу түрээсийн төлбөрийг Засаг даргын Тамгын газрын 100200755001 тоот дансад төвлөрүүлэг.

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН АШИГЛАЛТГҮЙ БОЛОН ИЛҮҮДЭЛТЭЙ АЖЛЫН БАЙР, ТАЛБАЙ, ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ГЭРЭЭ