17 дугаар хороо, 103 дугаар цэцэрлэгээс Чингэлтэй гудамж хүртэлх авто зам, гүүр 

Тендер урилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор орж авна уу.
 
 
4.17 3