Хүүхдийн тоглоомын талбай засварлах, шинэчлэх /8-р хороо/

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор орж авна уу 

Хүүхдийн тоглоомын талбай засварлах,шинэчлэх /8-р хороо/ (tender.gov.mn)

Screenshot 2023 03 22 162533