Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн салбар ангийн барилга барих 

Тендер урилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор орж авна уу.

 
29 5

Чингэлтэй дүүргийн "Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад Олон улсын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх" үйлчилгээний тендерийн урилгын мэдээллийг дараах холбоосоор орж харна уу.

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад Олон улсын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх (tender.gov.mn)

29 4

Чингэлтэй дүүргийн 6-р хороонд хийгдэх "Ногоон байгууламж, тохижилт /49, 33а/ 6 хороо" ажлын тендерийн урилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор орж харна уу.

Ногоон байгууламж, тохижилт /49, 33а/ 6-р хороо (tender.gov.mn)

29 3

149 дүгээр сургуулийн урд талын авто зам, авто зогсоол, автобусны буудал

Тендер урилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор орж авна уу.

149 дүгээр сургуулийн урд талын авто зам, авто зогсоол, автобусны буудал (tender.gov.mn)

29 1