Дүүрэг дэх Цагдаагийн газарт нисгэгчгүй нисэх аппарат /дрон/ худалдан авах 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорхи холбоосоор дарж авна уу 

Дүүрэг дэх Цагдаагийн газарт Нисгэгчгүй нисэх аппрат /дрон/ худалдан авах (tender.gov.mn)

Screenshot 2023 03 23 144929