Төрийн албаны зөвлөлөөс Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар болон дүүргийн 1-24 дүгээр хорооны дараах албан тушаалын сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтыг зарлаад байна.

Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтэй иргэд 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл доорх линкээр бүртгүүлнэ үү.

https://hh.csc.gov.mn/?sector_id=02001029&offset=1&limit=10

1

2

3