"ЕРДӨӨ 90 МИНУТ" бүх нийтийн их цэвэрлэгээ ЧИНГЭЛТЭЙ дүүрэгт 
#Чингэлтэй_дүүргийн_3дугаар_хороо
Иргэд, аж ахуй нэгж та бүхнийг их цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.
ТЭДНИЙ АЖИЛД ДЭМ БОЛЦГООЁ 
viber image 2023 01 13 11 44 05 762
viber image 2023 01 13 11 44 05 857
viber image 2023 01 13 11 44 05 896

"ЕРДӨӨ 90 МИНУТ" бүх нийтийн их цэвэрлэгээ ЧИНГЭЛТЭЙ дүүрэгт 
#Чингэлтэй_дүүргийн_6дугаар_хороо
Иргэд, аж ахуй нэгж та бүхнийг их цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.
ТЭДНИЙ АЖИЛД ДЭМ БОЛЦГООЁ 
viber image 2023 01 13 11 37 50 919
viber image 2023 01 13 11 37 51 423
viber image 2023 01 13 11 37 51 931

"ЕРДӨӨ 90 МИНУТ" бүх нийтийн их цэвэрлэгээ ЧИНГЭЛТЭЙ дүүрэгт 
#Чингэлтэй_дүүргийн_Жижиг_дунд_үйлдвэрийг_дэмжих_төв
Иргэд, аж ахуй нэгж та бүхнийг их цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.
ТЭДНИЙ АЖИЛД ДЭМ БОЛЦГООЁ 
 
viber image 2023 01 13 11 35 36 953
viber image 2023 01 13 11 35 37 929
viber image 2023 01 13 11 35 38 935

"ЕРДӨӨ 90 МИНУТ" бүх нийтийн их цэвэрлэгээ ЧИНГЭЛТЭЙ дүүрэгт 
#Чингэлтэй_дүүргийн_4дүгээр_хороо
Иргэд, аж ахуй нэгж та бүхнийг их цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.
ТЭДНИЙ АЖИЛД ДЭМ БОЛЦГООЁ 
viber image 2023 01 13 11 32 26 026
viber image 2023 01 13 11 32 26 953
viber image 2023 01 13 11 32 30 738

"ЕРДӨӨ 90 МИНУТ" бүх нийтийн их цэвэрлэгээ ЧИНГЭЛТЭЙ дүүрэгт ???
#Чингэлтэй_дүүргийн_Засаг_даргын_Тамгын_газар
Иргэд, аж ахуй нэгж та бүхнийг их цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.
ТЭДНИЙ АЖИЛД ДЭМ БОЛЦГООЁ ☺️☺️☺️
viber image 2023 01 13 11 18 21 082
viber image 2023 01 13 11 18 21 445
viber image 2023 01 13 11 21 59 402

"ЕРДӨӨ 90 МИНУТ" бүх нийтийн их цэвэрлэгээ ЧИНГЭЛТЭЙ дүүрэгт ???
 
Иргэд, аж ахуй нэгж та бүхнийг их цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.
 
ТЭДНИЙ АЖИЛД ДЭМ БОЛЦГООЁ ☺️☺️☺️
 
321829434 902610960916820 1904806817503623121 n 1
322660126 1212492726311963 83498171139770344 n 1
324126061 2197522583787661 3978682390647356336 n