Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Архивын хэлтсээс Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалтыг зохион байгууллаа.

01

Сургалтад Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх хэлтэс, албад, ОНӨТҮГ-ын бичиг хэрэг хариуцсан албан хаагчид хамрагдлаа.

03

Сургалтаар “Баримт бичгийн стандарт”, “Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам”, “Албан хэрэг хөтлөлтийн “Edoc нэгдсэн системийн ашиглалт, анхаарах асуудлууд”, “Хөтлөх хэргийн нэрийг жагсаалт боловсруулах арга зүй” “Цаасан суурьтай захирамжийн баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх”, Төрийн архивд нөхөн баяжилт хийх ажлын арга зүй” сэдвээр мэргэжил арга зүйн зөвлөмж өгч ажиллалаа.

02

Not published yet

Чингэлтэй дүүргийн “Эх, хүүхэд нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн орон тооны бус салбар зөвлөл”-ийн 2024 оны анхдугаар хуралдааныг дүүргийн Засаг даргын орлогч бөгөөд салбар зөвлөлийн дарга Л.Цэеэрэгзэн удирдан явууллаа.

01

Хуралдаанаар салбар зөвлөлийн 2023 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн дарга Ж.Болортуяа танилцуулж, 2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцлээ.

06

Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийг дэмжих, тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах замаар  эх, хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийг бууруулах, салбар хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, эрүүл мэндийн боловсролыг ерөнхий боловсролын сургуулиудын сурагчдад олгож мэдлэг, хандлага, дадлыг дээшлүүлэн, эрсдэлт хүчин зүйлийг бууруулах замаар ээлтэй орчин бүрдүүлэн ерөнхий жишиг төлөвлөгөөтэй уялдуулан төлөвлөгөөг гаргахыг салбар зөвлөлийн дарга үүрэг болголоо.

02

03

04

05

 

Чингэлтэй дүүргийн Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо оны анхны хурлаа хийж 2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцлээ.

Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо нь гэмт хэрэгт холбогдсон, гэмт хэргийн гэрч, хохирогч болсон хүүхдийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны бүхий л шатанд хамгаалах, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг хүүхдэд ээлтэй явуулах, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад сэтгэл зүй, нийгэм, эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээлийг даван туулах, хүүхдийг хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны сөрөг нөлөөллөөс ангид байлгах, дахин гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх, сургалт, хүмүүжлийн тусгай байгууллагад хүмүүжиж байгаад суллагдсан хүүхдийг нийгэмд хэвийн амьдрахад нь дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх чиг үүрэгтэй юм. 

DSC 7156

DSC 7135

DSC 7137

DSC 7141

DSC 7144

DSC 7158

 

Дүүргийн гуравдугаар хороонд байрлах Нийслэлийн өмчийн гуравдугаар байр буюу “Урт цагаан” худалдаа үйлчилгээний төвийн барилгыг буулгаж байна.

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Х.Нямбаатар 2023 оны арваннэгдүгээр сарын 3-нд тус барилгыг буулгах тухай мэдэгдэж байсан. Тус барилгыг нурааж цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах, эсвэл дахин төлөвлөж барилга барихаар талаар иргэдээс санал авахад 96 хувь нь цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулахыг дэмжсэн юм. Тиймээс барилгыг нураах ажил явагдаж байна.

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер Ц.Төрхүү, Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга Н.Батсүмбэрэл нар нийслэлийн Засаг даргаас өгсөн үүргийн дагуу газар дээр нь ажиллалаа.

Урт цагааны барилга нь болзошгүй аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой осол гарсан тохиолдолд иргэдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд хохирол учрах эрсдэлтэй гэж үзэн, 2011-2019 оны хооронд мэргэжлийн байгууллагын найман удаагийн дүгнэлт гаргасан байдаг.

Барилгыг хүйтний улиралд буулгаж, хогийг тээвэрлэж талбайг чөлөөлөх бол дулааны улирал эхэлмэгц цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажил хийгдэхээр зураг төслийг боловсруулж байна.

viber image 2024 01 08 17 51 33 309

viber image 2024 01 08 17 51 36 873

viber image 2024 01 08 17 51 37 974

viber image 2024 01 08 17 51 39 066

viber image 2024 01 08 17 51 39 066

viber image 2024 01 08 17 51 35 773

viber image 2024 01 08 17 51 41 350

viber image 2024 01 08 17 51 42 512

viber image 2024 01 08 17 51 44 749

Not published yet
 
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 16.1.6 дахь заалт, Хөдөлмөр нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 2022 оны 5 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Сум, дүүргийн хөдөлмөрийн эрхийн маргаан зохицуулах гурван талт хорооны дүрэм”-ийн 2.6 дахь хэсэгт заасны дагуу Чингэлтэй дүүрэгт Хөдөлмөрийн эрхийн маргаан зохицуулах гурван талт хороо байгуулагдсан.
 
Хөдөлмөрийн эрхийн маргаан зохицуулах гурван талт хороо нь Хөдөлмөрийн маргаанаас урьдчилан сэргийлэх, шүүхийн өмнөх шатанд эвлэрүүлэн зуучлах үүрэгтэй бөгөөд долоо хоног бүр хуваарийн дагуу хуралдаж, хүсэлт ирүүлсэн иргэдийн асуудлыг хуулийн хугацаанд хэлэлцэн шийдвэрлэж байна.
DSC 7020
DSC 7022
DSC 7023
DSC 7027