"ЕРДӨӨ 90 МИНУТ" бүх нийтийн их цэвэрлэгээ ЧИНГЭЛТЭЙ дүүрэгт 
#Чингэлтэй_дүүргийн_7дугаар_хороо
Иргэд, аж ахуй нэгж та бүхнийг их цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.
ТЭДНИЙ АЖИЛД ДЭМ БОЛЦГООЁ
 
 viber image 2023 01 13 12 05 00 643
viber image 2023 01 13 12 05 00 686
viber image 2023 01 13 12 05 00 783

"ЕРДӨӨ 90 МИНУТ" бүх нийтийн их цэвэрлэгээ ЧИНГЭЛТЭЙ дүүрэгт 
#Чингэлтэй_дүүргийн_Онцгой_байдлын_хэлтэс
Иргэд, аж ахуй нэгж та бүхнийг их цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.
ТЭДНИЙ АЖИЛД ДЭМ БОЛЦГООЁ 
viber image 2023 01 13 11 45 45 040
viber image 2023 01 13 11 45 46 077
viber image 2023 01 13 11 45 46 610

"ЕРДӨӨ 90 МИНУТ" бүх нийтийн их цэвэрлэгээ ЧИНГЭЛТЭЙ дүүрэгт 
#Чингэлтэй_дүүргийн_10дугаар_хороо
Иргэд, аж ахуй нэгж та бүхнийг их цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.
ТЭДНИЙ АЖИЛД ДЭМ БОЛЦГООЁ 
322259322 863567711533561 4818251060093444627 n
325039186 569868087979037 208574774110647610 n

"ЕРДӨӨ 90 МИНУТ" бүх нийтийн их цэвэрлэгээ ЧИНГЭЛТЭЙ дүүрэгт 
#Чингэлтэй_дүүргийн_3дугаар_хороо
Иргэд, аж ахуй нэгж та бүхнийг их цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.
ТЭДНИЙ АЖИЛД ДЭМ БОЛЦГООЁ 
viber image 2023 01 13 11 44 05 762
viber image 2023 01 13 11 44 05 857
viber image 2023 01 13 11 44 05 896

"ЕРДӨӨ 90 МИНУТ" бүх нийтийн их цэвэрлэгээ ЧИНГЭЛТЭЙ дүүрэгт 
#Чингэлтэй_дүүргийн_6дугаар_хороо
Иргэд, аж ахуй нэгж та бүхнийг их цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.
ТЭДНИЙ АЖИЛД ДЭМ БОЛЦГООЁ 
viber image 2023 01 13 11 37 50 919
viber image 2023 01 13 11 37 51 423
viber image 2023 01 13 11 37 51 931

"ЕРДӨӨ 90 МИНУТ" бүх нийтийн их цэвэрлэгээ ЧИНГЭЛТЭЙ дүүрэгт 
#Чингэлтэй_дүүргийн_Жижиг_дунд_үйлдвэрийг_дэмжих_төв
Иргэд, аж ахуй нэгж та бүхнийг их цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.
ТЭДНИЙ АЖИЛД ДЭМ БОЛЦГООЁ 
 
viber image 2023 01 13 11 35 36 953
viber image 2023 01 13 11 35 37 929
viber image 2023 01 13 11 35 38 935

"ЕРДӨӨ 90 МИНУТ" бүх нийтийн их цэвэрлэгээ ЧИНГЭЛТЭЙ дүүрэгт 
#Чингэлтэй_дүүргийн_4дүгээр_хороо
Иргэд, аж ахуй нэгж та бүхнийг их цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.
ТЭДНИЙ АЖИЛД ДЭМ БОЛЦГООЁ 
viber image 2023 01 13 11 32 26 026
viber image 2023 01 13 11 32 26 953
viber image 2023 01 13 11 32 30 738

"ЕРДӨӨ 90 МИНУТ" бүх нийтийн их цэвэрлэгээ ЧИНГЭЛТЭЙ дүүрэгт ???
#Чингэлтэй_дүүргийн_Засаг_даргын_Тамгын_газар
Иргэд, аж ахуй нэгж та бүхнийг их цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.
ТЭДНИЙ АЖИЛД ДЭМ БОЛЦГООЁ ☺️☺️☺️
viber image 2023 01 13 11 18 21 082
viber image 2023 01 13 11 18 21 445
viber image 2023 01 13 11 21 59 402

"ЕРДӨӨ 90 МИНУТ" бүх нийтийн их цэвэрлэгээ ЧИНГЭЛТЭЙ дүүрэгт ???
 
Иргэд, аж ахуй нэгж та бүхнийг их цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.
 
ТЭДНИЙ АЖИЛД ДЭМ БОЛЦГООЁ ☺️☺️☺️
 
321829434 902610960916820 1904806817503623121 n 1
322660126 1212492726311963 83498171139770344 n 1
324126061 2197522583787661 3978682390647356336 n

“ЕРДӨӨ 90 МИНУТ” БҮХ НИЙТИЙН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНД ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦОХЫГ ИРГЭД ТА БҮХЭНД УРИАЛЖ БАЙНА
 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн А/01 дүгээр тушаалаар баталсан хуваарийн дагуу нийслэлийн хэмжээнд 2023 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 11 цагаас нийтийн их цэвэрлэгээг эхлүүлж, “ЕРДӨӨ 90 МИНУТ”-ын хугацаанд буюу 12:30 минут хүртэл нэгэн зэрэг зохион байгуулах гэж байна.
 
Бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны 72 байгууллагын 2186 ажилтан, албан хаагч оролцоно.
 
Хог хаягдлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.10 дах заалтын хүрээнд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд орчны 50 метрийн хог хаягдал, цас, мөсийг хариуцан цэвэрлэх үүргийн хүрээнд оролцох, мөн нийслэлийн иргэд та бүхнийг нийгмийн хариуцлагын хүрээнд өөрсдийн санал санаачилгаар цэвэрлэгээнд оролцохыг уриалж байна.
 
325273023 875260893626577 5988622138681430663 n

ДҮҮРГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССЫН ХУРАЛДААН БОЛЛОО
 
Чингэлтэй дүүргийн Онцгой комиссын хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар дүүргийн Онцгой комиссын шуурхай штабын үйл ажиллагаа, нийслэлийн Онцгой комиссоос өгсөн үүрэг чиглэл, хэрэгжилтийн талаар дүүргийн Засаг даргын зөвлөх, шуурхай штабын дарга Х.Алтаншагай мэдээлэл өгч, Онцгой комиссын гишүүдэд тодорхой асуудлуудаар үүрэг чиглэл өглөө.
 
Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн зарим хэсэгт үүссэн халиа дошин болон дүүргийн хэмжээнд Коронавирус (Ковид-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх шинжилгээний цэг, дархлаажуулалт, тандалт хариу арга хэмжээний зохион байгуулалт, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс болон Эрүүл мэндийн төвөөс танилцуулга хийсэн юм.
 
Мөн нутаг дэвсгэрт хийгдэж буй цэвэрлэгээ үйлчилгээ, золбин нохой муурны устгалын талаар хийгдэж байгаа ажлын талаар Засаг даргын Тамгын газрын дарга П.Баянбаатар мэдээлэл өглөө.
Засаг даргын зөвлөх, шуурхай штабын дарга Х.Алтаншагай Онцгой комиссын гишүүдэд цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл өгч, холбогдох үүрэг чиглэлийг өглөө.
 
viber image 2023 01 12 16 26 25 304
viber image 2023 01 12 16 26 27 051
viber image 2023 01 12 16 26 28 788