Дүүргийн хүн амын эрүүл мэнд, өвчлөл, эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг сүүлийн 3-10 жилийн байдлаар харьцуулан судалгаа хийж, иргэдэд үзүүлж буй эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмж, эмч, эмнэлгийн ажилтнуудын ёс зүй, хариуцлагыг сайжруулахад хэрэгжүүлж болохуйц бодит санал, зөвлөмж, төсөл боловсруулах, санал гаргах чадавх бүхий судлаач сувилагч шалгаруулах “Судлаач-2023” Эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 2023 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр зохион байгууллаа.

Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр дүүргийн Эрүүл мэндийн төв, Хайлааст хүүхдийн салбар, өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс нийт 10 судлаач сувилагч нар илтгэл тавьснаас:

1 дүгээр байр-Хүүхдийн өсөлт хөгжилтөд хийсэн судалгаа,
Хайлааст хүүхдийн салбарын Ахлах сувилагч-Д.Цэвээнжав

2 дугаар байр-Хүзүүний мэдрэл дарагдал хам шинжийн үеийн цахилгаан болон
Хөдөлгөөн засал эмчилгээний үр дүнг тооцох нь,

Эрүүл мэндийн төвийн Сэргээн засах уламжлалт эмчилгээний сувилагч, хөдөлгөөн засалч-Т.Пүрэвсүрэн

3 дугаар байр-Өсвөр насны хүүхдийн сэтгэлзүйн байдлыг судалсан нь,
Мэнд-Арвижих ӨЭМТ-ийн сувилагч тус тус шалгарлаа.

viber image 2023 10 12 11 53 02 215

viber image 2023 10 12 11 53 03 917

viber image 2023 10 12 11 53 05 723

viber image 2023 10 12 11 53 08 049

viber image 2023 10 12 11 53 09 621\

viber image 2023 10 12 11 53 11 418

viber image 2023 10 12 11 53 13 221

viber image 2023 10 12 11 53 32 148

viber image 2023 10 12 12 41 16 264

viber image 2023 10 12 13 16 55 263

viber image 2023 10 12 13 16 57 454

viber image 2023 10 12 13 16 58 428

viber image 2023 10 12 13 17 01 437

Иргэдийн аюулгүй, ая тухтай амьдрах орчныг бүрдүүлэх, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах, цэвэр эко, дүүргийг хамтдаа бүтээх зорилгоор 2022 оны аравдугаар сард  “Камерын хяналтын нэгдсэн төв”-ийг байгуулсан билээ. Цаашид бүх хороог камержуулалтад бүрэн холбохоор ажиллаж байна. Нийслэлд төдийгүй улсад сайн жишиг болж буй уг төвийн үйл ажиллагааг хороодод танилцуулж байна.

Дүүргийн 1-24 дүгээр хороодын Засаг даргын ажлын алба, хороодын ажилтнуудын камерын хяналтын нэгдсэн төвийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Чингэлтэй дүүргийн  I  хорооны 61 цэгт, 148  камерыг суурилуулж ажлыг эхэлж байсан бол үе шаттайгаар II хорооны 58 цэгт, 138 камер,  III хорооны 59 цэгт, 158  камерыг байрлуулж байсан. Камерын төвтэй болсон нэг жилийн хугацаанд дүүргийн 24 хорооны 19-ийг бүрэн камержуулаад байна. Цаашид дүүргийн нутаг дэвсгэрийг бүхэлд нь “Ногоон бүс” болгохоор ажиллаж байна.

viber image 2023 10 11 14 23 50 990

viber image 2023 10 11 14 24 06 331

viber image 2023 10 11 14 23 53 517

viber image 2023 10 11 14 23 58 743

viber image 2023 10 11 14 24 00 755

viber image 2023 10 11 14 24 02 398

 

 

 

 

Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, банкны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, төсөвт байгууллагын төлбөр тооцоог хянаж, төрийн сангийн нэгдсэн сүлжээгээр дамжуулан санхүүгийн бүрдэл болсон анхан шатны цаасан суурьт баримтаар гүйлгээ хийж гүйцэтгэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж эдүгээ 21 жил болсон. Өөрөөр хэлбэл төсөвт байгууллагуудын төлбөр тооцоог батлагдсан төсөв, санхүүжилт, зарцуулалтын эрхийг үндэслэн Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журмын дагуу төлбөрийн хүсэлт болон хяналтын хуудсаар холбогдох баримтын иж бүрдлийг хянан төлбөр тооцоог хийж гүйцэтгэдэг.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, цахим шилжилтийн бодлого зорилттой уялдуулан төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэхээр төрийн сангийн цахимжуулалтыг үе шаттай нэвтрүүлж байна.

Төсвийн байгууллагын төлбөр тооцоог бүрэн цахимжуулах, нягтлан бодогчдын ачааллыг бууруулах, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, зайнаас ажиллах боломжийг олгох үүднээс ТӨРИЙН САНГИЙН УДИРДЛАГЫН ЦАХИМ СИСТЕМ буюу ПОРТАЛ СИСТЕМ-ийг нэвтрүүлж төсвийн байгууллагуудын санхүүгийн гүйлгээ болон мэдээллийг цахим хэлбэрт шилжүүлэн төрийн сангийн төлбөр тооцоог цахимжуулах ажил улс орон даяар хийгдсэн. Нийслэлийн 9-н дүүргийн хэмжээнд Чингэлтэй дүүрэгт 2023 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр Дүүргийн 78 төсөвт байгууллагын I, II дугаар гарын үсэг зурах эрх бүхий 180-аад албан хаагчдад зориулсан сургалт зохион байгуулагдсан.

Төлбөр тооцоо бүрэн цахимжаж портал системд шилжсэнээр төрийн сангийн үйл ажиллагааны хяналтыг сайжруулахаас гадна төсөв, санхүүгийн ажилтнуудыг зайнаас ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж, цаг хугацаа, зардал хэмнэж, цахим мэдээллийг цаг алдалгүй солилцож, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой юм.

Уламжлалт

 

·         Байгууллагын I, II дугаар гарын үсэг, тамгаар баталгаажуулан нягтлан бодогч өөрийн биеэр төрийн санд ирж гүйлгээ хийлгэдэг

·         Хотын түгжрэл

·         Төрийн сангийн дотоод сүлжээ буюу FREEBALANCE систем дээр зөвхөн ажлын байран дээр ирж төлбөр тооцоог үйлддэг байсан

·         Төрийн сан-Хүлээн авах, шивэх, боловсруулах хугацаа шаарддаг

·         Гар ажиллагаа их

·         Системийн ачаалал их үед программ гацаж хүлээлт их байдаг

 

Цахим

 

·         Байршлаас үл хамааран цахимаар гүйлгээ баталгаажуулна

·         Төлбөрийн баримт баталгаажуулалтын явцыг цахимаар хянах

·         Эрх бүхий ажилтны мэдээллийг эрхийн бүртгэлийн санд бүртгэх

·         Цахим гарын үсэг, тамгаар баталгаажуулан бүртгэлийн программаас цахимаар илгээнэ

·         Эрхийн бүртгэлийн сан-цахим гарын үсэг

·         Портал систем-цахимаар гүйлгээ хүлээн авч хянаж баталгаажуулна

viber image 2023 10 10 09 03 12 093

viber image 2023 10 10 09 03 12 690

viber image 2023 10 10 09 03 13 219

viber image 2023 10 10 09 03 13 500

viber image 2023 10 10 09 03 14 055

viber image 2023 10 10 09 03 14 985

 Монгол Улсын хэмжээнд БҮС, ОРОН НУТАГ, НИЙСЛЭЛД тулгамдаж буй асуудлыг шинэлгээр, инновац ашиглан шийдэх санаачилгыг дэмжих "Mon-X" хөтөлбөр нь 2 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна.

 Уралдааны хүрээнд хүлээн авсан санаанууд дундаас 4 үе шаттайгаар ИННОВАЦИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНД 9 төслийг шалгаруулж тус бүр грант буюу нэг удаагийн төслийн санхүүжилт болох 20’000’000₮-ийг олгоно.

Асуудлыг тодорхойлж бодит шийдлийг олоход таны дуу хоолой, үзэл бодол зайлшгүй шаардлагатай.

Бүртгүүлэх холбоос: https://mon-x.mn/login

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах дугаар: 99007314

viber image 2023 10 09 10 37 58 210

viber image 2023 10 09 10 37 54 405

viber image 2023 10 09 10 37 55 819

viber image 2023 10 09 10 37 56 979

viber image 2023 10 09 10 37 59 469

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэлтсийн дарга нарын шуурхай хурал боллоо.
 
Хуралдааныг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга П.Баянбаатар удирдан явуулж, хэлтсийн дарга нарт ажлын үүрэг чиглэл өглөө.
viber image 2023 10 09 09 02 33 848
 viber_image_2023-10-09_09-02-35-058.jpg
 viber image 2023 10 09 09 02 27 109
viber image 2023 10 09 09 02 30 496
viber image 2023 10 09 09 02 28 368
 

Цэргийн жинхэнэ албаны 2023 оны хоёрдугаар ээлжийн татлага явагдах болсонтой холбогдуулан дүүргийн Цэргийн штабаас хороодын Засаг дарга, зохион байгуулагч, хэсгийн ахлагч нарт цэрэг татлагын семинар зохион байгуулж цэргийн жинхэнэ албанд татах зарлан дуудах мэдэгдлийг хороодод хүлээлгэн өглөө.

Цэрэг татлагын товчооны орлогч дарга, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын дарга хурандаа Н.Энхбат хорооны Засаг дарга, зохион байгуулагч нарт ажил үүргийн хуваарь болон цэрэг татлагын бэлтгэл ажлын явц цаашид хийгдэх ажлын талаар танилцуулга хийлээ.

Цэргийн жинхэнэ албаны татлагыг амжилттай зохион байгуулан дээд байгууллагаас өгөгдсөн хяналтын тоон даалгаврыг бүрэн биелүүлэх, цэргийн насны залуучуудыг идэвхтэй хамруулах талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч шалган туслах ажлын талаар танилцуулж үүрэг даалгавар өглөө.

viber image 2023 10 06 13 14 35 397

viber image 2023 10 06 13 14 36 469

viber image 2023 10 06 13 14 37 345

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдын “Мэдээллийн цаг” өнөөдөр боллоо.

Өнөөдрийн “Мэдээллийн цаг”-аар Тамгын газрын албан хаагчид харилах суралцах арга зүйн хүрээнд байгууллагын сайн туршлагаа тодорхойлж, санал солилцлоо.

Мөн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны дарга доктор М.Нарангэрэл Монгол бичгээр үйлдэх баримт бичгийн хэвлэмэл хуудас, төрийн албан хаагчдын монгол бичгийн хэрэглээний түшин болоод сургалтын хэрэглэгдэхүүний талаар албан хаагчдад мэдээлэл сонсголоо.

Дүүргийн ажилтан, албан хаагчдад чиглэсэн “Мэдээллийн цаг” арга хэмжээ нь 14 хоногт 1 удаа тогтмол зохион байгуулагддаг бөгөөд албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, сургаж хөгжүүлэх, ёс зүйн хэмжээг мөрдүүлж, харилцаа хандлагыг сайжруулах зорилготой юм.

viber image 2023 10 06 09 30 52 826

viber image 2023 10 06 09 30 51 807

viber image 2023 10 06 09 30 53 794

viber image 2023 10 06 09 30 54 804

viber_image_2023-10-06_09-30-55-727.jpg

viber image 2023 10 06 09 30 56 700

viber image 2023 10 06 09 30 59 724

viber image 2023 10 06 09 31 00 607

viber image 2023 10 06 09 31 01 584

Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 1-24 дүгээр хороодын Засаг дарга, зохион байгуулагч нарт шуурхай хуралдаан зохион байгууллаа.

Тухайлбал, Чингэлтэй дүүргийн нийт 24 хороодын Засаг дарга, зохион байгуулагч нарт цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан мэдээ мэдээлэл өгөх, цаашид анхаарч ажиллах асуудлуудаар үүрэг чиглэл өгсөн юм.

Тус мэдээллээр цаг ашиглалт, өргөдөл гомдлын тайлан мэдээ танилцуулах, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн мэдээ тайланг хэрхэн ашиглах талаар мэдээлэл өгч, улсын бүртгэлийн байгууллагаас шинэ бүтэц, зохион байгуулалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлж эхэлсэн талаараа мэдээлэл өглөө.

Мөн 2023 оны хоёрдугаар ээлжийн цэргийн жинхэнэ албаны татлагыг 10 дугаар сарын 19-22-ний өдрүүдэд зохион байгуулахтай холбоотой ажлуудын мэдээллийг Цэргийн штабын дарга, хурандаа Н.Энхбат болон Тоо бүртгэлийн ахлах офицер Б.Цэдэн нар өглөө.

viber image 2023 10 05 15 55 34 374

viber image 2023 10 05 15 55 34 890

viber image 2023 10 05 15 55 35 410

viber image 2023 10 05 15 55 35 970

viber image 2023 10 05 15 55 38 616

viber image 2023 10 05 15 55 39 166

viber image 2023 10 05 15 55 39 705

viber image 2023 10 05 15 55 40 194

viber image 2023 10 05 15 55 40 678

Сургууль, цэцэрлэгийн чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хүүхэд багачуудыг ая тухтай орчинд боловсрол эзэмшүүлэх зорилгоор нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар хороонд 200 хүүхдийн ортой шинэ цэцэрлэг ашиглалтад орлоо.

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр баригдсан нийслэлийн 327 дугаар цэцэрлэгийн нээлт өнөөдөр боллоо. Нийт 200 хүүхдийн хүчин чадалтай тус цэцэрлэгт одоогоор 168 хүүхэд хамрагдаж байгаа бөгөөд найман бүлэгтэй, 41 ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа юм.

Нээлтэд УИХ-ын гишүүн М.Оюунчимэг, Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга Н.Батсүмбэрэл, Засаг даргын зөвлөх Ч.Болормаа нар оролцлоо.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 16.1.6 дахь заалт, Хөдөлмөр нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 2022 оны 5 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Сум, дүүргийн хөдөлмөрийн эрхийн маргаан зохицуулах гурван талт хорооны дүрэм”-ийн 2.6 дахь хэсэгт заасны дагуу Чингэлтэй дүүрэгт Хөдөлмөрийн эрхийн маргаан зохицуулах гурван талт хороо байгуулагдсан.

Дүүргийн Хөдөлмөрийн эрхийн маргаан зохицуулах гурван талт хороо өнөөдөр ээлжит хурлаа хуралдуулж, гомдол гаргасан 2 иргэний асуудлыг хэлэлцэн, холбогдох шийдвэрийг гаргалаа.

Хөдөлмөрийн эрхийн маргаан зохицуулах гурван талт хороо нь Хөдөлмөрийн маргаанаас урьдчилан сэргийлэх, шүүхийн өмнөх шатанд эвлэрүүлэн зуучлах үүрэгтэй бөгөөд долоо хоног бүр хуваарийн дагуу хуралдаж, хүсэлт ирүүлсэн иргэдийн асуудлыг хуулийн хугацаанд хэлэлцэн шийдвэрлэж байна.

DSC 6498

DSC 6499

DSC 6504

DSC 6506

Батлан хамгаалахын сайд, Нийслэлийн Засаг даргатай 2023 онд хамтран ажиллах гэрээ, Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын 2023 оны сургалт бэлтгэлийн нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу цэргийн дүйцүүлэх албаны тусгай үүргийн бэлтгэл шатны сургалтыг зохион байгуулав.

Тус сургалтыг цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хааж байгаа иргэнд орон нутгийн хамгаалалтад оролцох, гамшгаас хамгаалах болон хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаанд туслалцаа үзүүлэх, улсын болон орон нутгийн бүтээн байгуулалтад оролцох талаар шаардлагатай мэдлэг, дадлага эзэмшүүлж, хууль тогтоомжоор хүлээсэн томилгоот үүргээ биелүүлэх бэлтгэлийг олгох зорилгоор явуулсан байна.

1

2

3

4

5

6

7

8